Der fjell, fjord og

hav møtast

Attraktivt næringsområde midt i Vestland

Leirvik i Sogn

Hyllestad Utviklingspark (Gamleverftet) har sitt arealmessige utspring i Løland Verft som nytta dette området i si næringsverksemd i mange år.

«Gamleverftet» er no i ferd med å få ny drakt ved at fleire verksemder etablerar seg her. 
Utviklinga fell godt inn i eit pulserande næringsliv elles i Bøfjorden med aktivitetar knytt til service- og utviklingsarbeid for havbruksnæringa.
Hotell Sognefjord, butikkar etablert i Leirvik Senter, trelastlager, og ikkje minst tilrettelegging for eit klimavenleg båtliv for fritid og arbeid.

Ordførar Kjell Eide

leirvik sentrum.jpg