top of page

Midt i leia for
skipsindustri, offshore,
oppdrett og energi

Attraktivt næringsområde midt i Vestland

hup1.jpg

Der fjell,

fjord og

hav møtast

Leirvik i Sogn

Hyllestad Utviklingspark har sitt arealmessige utspring i Løland Verft som nytta dette området i si næringsverksemd i mange år.

Området er no i ferd med å få ny drakt ved at fleire verksemder etablerar seg her. 
Utviklinga fell godt inn i eit pulserande næringsliv elles i Bøfjorden med aktivitetar knytt til service- og utviklingsarbeid for havbruksnæringa.
Hotell Sognefjord, butikkar etablert i Leirvik Senter, trelastlager, og ikkje minst tilrettelegging for eit klimavenleg båtliv for fritid og arbeid.

Ordførar Kjell Eide

leirvik sentrum.jpg
bottom of page