top of page

Accountor HAFS

Accountor HAFS er din lokale samarbeidspartnar innan alt av økonomi- og rekneskapstenester. Dei har høgt kvalifiserte og dedikerte fagspesialister som kan hjelpe deg med å kartlegge din forretningsmodell, og kan dermed skreddarsy kva tenester som stemmer med dine behov.

Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskaps- og rådgjevingstenester (rådgjeving, fakturering, rapportering, lønshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.). Dei har eigne dedikerte spesialister på inkasso og økonomisk rådgjeving. Lokal tilknyting og tilgjengelegheit er viktig, og Accountor HAFS tilbyr problemfrie og sikre løysingar for framtida.

 

Comments


bottom of page