top of page

HAFS Elektro og Røyr

Bedrifta utfører elektro- og røyrleggarteneste til næringsliv og private i HAFS regionen og omkringliggande kommunar.


I dag har dei ca. 40 tilsette, fordelt på dei tre avdelingane i Solund, Hyllestad og Gulen.

Innan elektro tilbyr dei mellom anna hus-, industi- og maritime installasjonar, samt automasjon, internkontroll og termografering. I tillegg tilbyr dei alt av røyrleggartenester frå vanleg sanitær installasjon til VA anlegg.

 

Comments


bottom of page