top of page

Leirvik i Sogn

Leirvik ligg i enden av Bøfjorden, ein kort sidearm til Sognefjorden, og er den største tettstaden i Hyllestad kommune. Bygda utvikla seg tidleg til eit viktig senter i ytre Sogn.

Hyllestad Utviklingspark

Hyllestad Utviklingspark består av eit område på ca. 12 da. med tomteareal til næringsføremål.

Det er lagt stor vekt på at dei tekniske løysingane som er lagt inn i næringsareala skal dekke alle tenkjelege behov innan krafttilførsle, vatn, avlaup og fiber for raskt internettsamband. 

 

Utviklingsparken har god parkeringskapasitet og det er bygd ut kai på området.

Eigarane er Hyllestad kommune (70,6%), SDS Eigedom (26,5%) og Havyard Leirvik (2,9%).

Etablerarane vil nyte godt av eigarane sine store nettverk innan ulike næringar og næringsrelatert verksemd.

hup2.jpg

Avstand frå

Hyllestad Utviklingspark

bil.png
båt.png
fly.png

X

X

35 min 

35 min 

45 min

1 t 10 min

2 t

2 t 30 min 

2 t 45 min 

5 t 30 min

X

1 t 40 min

2 t 05 min 

2 t 45 min 

X

Førde

Florø

Bergen 

Sogndal 

Ålesund 

hup3.jpg
skisse HUP
bottom of page