top of page

Akvahub

Akvahub er ei felles forsking- og utviklingsavdeling for ei rekke ulike verksemder i havbruksnæringa. Dei tilbyr kompetanse og nettverk innan forsking, utvikling og innovasjon med berekraft som grunnpillar.

Visjon til Akvahub er å vere ei drivande kraft for ei berekraftig utvikling av havbruksnæringa. Dei skal gjere det mogeleg for sine eigarar og samarbeidspartnarar å drive innovasjon og utvikling. Det er gjerne trangt om ressursar å dedikere til utviklingsarbeid, og det å følgje opp ulike selskap, forskingsinstitusjonar og kompetanseleverandørar kan vere tidkrevjande og utfordrande. Det er her Akvahub kjem inn i biletet med å forenkle denne prosessen betydeleg. Akvahub tek seg av det meste rundt organisering og rigging av prosjekt, samt gjennomføring ved prosjektleiing eller som fagleg bidragsytar i prosjektet. Dei gjer det rett og slett enklare for di bedrift å gjennomføre prosjektarbeid!

 

ความคิดเห็น


bottom of page