top of page

Mowi Hyllestad

Mowi er eit av verdas største sjømatselskap og verdas største produsent av atlantisk laks. I Noreg produserast rundt halvparten av selskapet si totale produksjon.

Mowi har aktivitet langs heile kysten frå Flekkefjord i sør til Kvænangen i nord. I Hyllestad har Mowi tre anlegg med kontorplass i Leirvik.

 

Commentaires


bottom of page