Sognefjord Boating

Sognefjord Boating driv med utleige av båt og vannscootar, dei tilbyr også vannscootersafari.

I tillegg til utanlandske turistar som leiger båt når dei kjem hit for å feriere, oppdagar fleire og fleire nordmenn fordelane med å leige båt framfor å eige sjølv.

sognefjordboating.no

Kontakt 

 

(+47) 905 44 118

 

vidar@vili.no

 

Styreleiar: Vidar Grønnevik

© 2021

Hyllestad Utviklingspark